Het zwembad dat ten dienste staat van mens en milieu.

Foto's

Contactgegevens

Zwembad "De Druppelteen"
Marktplein 27
1880 Kapelle-op-den-Bos

T: (015) 71 16 85
F: (015) 71 27 08
E-mail:


Opgelet: sluitingsdagen zwembad

Wegens werkzaamheden aan het dak van het zwembad zal het zwembad uitzonderlijk gesloten zijn van 18 mei 2015 tot en met 1 september 2015.


Vacature: voltijdse zwembadbeheerder - secretaris projectvereniging WIKA

Kandidaturen dienen uiterlijk op 29 april 2015 toe te komen (datum van ontvangst is bepalend!). Zij worden gericht aan de Voorzitter van de Projectvereniging WIKA, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos met vermelding kandidatuurstelling.

Kandidaten gebruiken het verplichte inschrijvingsformulier om hun kandidatuur te stellen. Zij voegen tevens een uitgebreid curriculum vitae toe.

Profiel: houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig, houder van het diploma "Sportfunctionaris".


Gezocht: weekendwerker redder

De Projectvereniging WIKA werft weekendwerkers aan voor de functie van redder tijdens de weekends.

Je kunt je kandidatuur stellen door het inschrijvingsformulier te downloaden en volledig ingevuld terug te zenden uiterlijk op 29 april 2015 naar: Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van het "Hoger Redderbrevet" afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap BLOSO - VTS en van een recent bijscholingsattest.


Nieuwe tarieven

Vanaf 1 september 2014 zal de Projectvereniging WIKA een tariefaanpassing doorvoeren. De nieuwe tarieven kan u hier raadplegen.

© 2003-2013 Zwembad De Druppelteen. Alle rechten voorbehouden.